Pravidlá Scuderiacup

Scuderiacup

1) Zápis jazdcov/tímov začína 7 dní pred pretekmi na telefónom čísle 0905 357 386. Ukončenie registrácie (ak štartovné pole nie je plné) je priamo na mieste pretekov pol hodiny pred začiatkom. Všetci schválení predregistrovaní jazdci majú účasť na štarte v daných pretekoch garantovanú. Registrácia/zaplatenie štartovného prebieha v deň pretekov na mieste podujatia. V registrácií je nutné uviesť každého člena tímu MENO a PRIEZVISKO a meno tímu, ktorý bude jazdec reprezentovať.

2) V prípade nenastúpenia tímu do pretekov (tím bol registrovaný, na preteky bez ospravedlnenia aspoň 24h vopred neprišiel) si organizátori vyhradzujú právo tím finančne potrestať vo výške 10 €/jazdec.

3) Na preteky je nutné prísť 30 minút pred štartom kvalifikácie!

4) Štartovné číslo motokár sa losuje pred pretekmi pri registrácii. Poradie na štarte určí 10 minútová kvalifikácia, ktorú jazdí jeden vybraný zástupca tímu (rozhodnutie je na tíme). V pretekoch sa musia vystriedať všetci zapísaní jazdci tímu. Nenastúpenie zapísaného jazdca do pretekov na minimálne 1/4 ich celkovej dĺžky diskvalifikuje celý tím.

5) Prečin voči športovým pravidlám a fairplay môže organizátor trestať použitím 10 sekundového STOP & GO. Pri viacnásobnom porušení pravidiel je možné týmu udeliť diskvalifikáciu, bez nároku na vrátenie štartovného.

6) Jazdec je počas jazdy vždy povinný mať na hlave bezpečnostnú helmu, rukavice a oblečenie, ktoré neobnažuje žiadnu časť tela okrem tváre (v prípade použitia otvorenej prilby). V prípade veľkého tepla môže organizátor udeliť na oblečenie výnimku. V prípade nesplnenia tejto podmienky má organizátor právo jazdca z pretekov vylúčiť. Kombinéza a špeciálna motokárová obuv sú dobrovoľné. Ak účastník nemá vlastnú prilbu ani kuklu, tieto sú k dispozícii priamo na mieste pretekov.

7) Vjazd do boxov sprevádza signalizácia ostatným zodvihnutou rukou tak, aby bolo jasné, že sa chystá opustiť trať. Vjazd do boxov je vždy vysvetlený na rozprave jazdcov pred pretekmi a musí sa rešpektovať. Porušenie tohto pravidla sa trestá povinným prejazdom depom – Stop & Go. Každý jazdec je povinný pri každom vjazde do boxov počas pretekov celkom zastaviť na bielej čiare pri vstupe do Depa! Nedodržanie tohto bezpečnostného opatrenia sa trestá 10 s penalizáciou Stop & Go.

8) Pri striedaní jazdcov je roztláčanie motokáry zakázané. Na striedanie je vytvorený časový limit 30 s rovnaký pre všetky tímy. Stanovený časový limit 30 s si každý tím sleduje samostatne. Organizátori budú stopovať a sledovať striedanie tímov.

9) Tím tvoria 3 jazdci.

10) Jazdec je povinný rešpektovať pokyny organizátorov a traťových maršalov. Všetci jazdci sú povinní poznať, rešpektovať a dodržiavať vlajkové signalizácie a všetky bezpečnostné nariadenia platné pre danú trať. Jazdec nie je povinný zúčastniť sa rozpravy jazdcov pred pretekmi. Neznalosť týchto informácií či pravidiel však neospravedlňujeme! Neuposlúchnutie vlajkovej signalizácie (napr. modrú/žltú vlajku) je potrestané povinnou 10 s zastávkou v boxoch – tzv. STOP & GO.

11) Vlajková signalizácia: Scuderiacup sa riadi podľa vlajkovej signalizácie schválenej v Scuderiakart motokárovej hale.

12) Výsledné poradie tímov určuje súčet kompletne odjazdených kôl v danom časovom limite. V prípade, že viacerí jazdci končia preteky v rovnakom kole, o poradí rozhoduje časomiera. V prípade viacerých dielčích pretekov v rámci veľkých pretekov s rovnakým priebežným výsledkom určí poradie najrýchlejší čas kola daných pretekov, prípadne čas kvalifikácie.

13) Povinnosťou jazdca/tímu je dohliadnuť na vlastné správne zverejnenie výsledkov počas pretekov a aj na ich konci. Po zverejnení výsledkov sú k dispozícii vždy na cca 15 minút na podanie protestov, prípadne zjednania opráv v nich. Po vyhlásení výsledkov sú tie považované za správne a ich dodatočná oprava už podlieha jedine výnimke udelenej organizátorom pretekov.

14) Penalizácia Stop & Go znamená, že je jazdec povinný vojsť do boxov, zastaviť a bez striedania či akéhokoľvek iného zásahu ostať na mieste stáť po dobu 10 sekúnd. Po uplynutí časového limitu sa vracia späť na trať. Tím je povinný zastaviť v boxoch do troch kôl od prvého vyvesenia tabule Stop & Go. V prípade, že sa medzičasom preteky skončia a tím trest neabsolvoval bude dodatočne penalizovaný 20 sekundovým trestom.

15) Čo nie je pravidlami povolené, je zakázané.

Leave a Comment

Hotline info

0917 822 222, 0907 505 555

Otváracia doba

PO - ŠTV: 14:00 - 24:00 hod
PIA: 14:00 - 02:00 hod
SO: 10:00 - 02:00 hod
NE: 10:00 - 24:00 hod