Pravidlá

Pravidlá pretekov

Pred pretekom

 1. Po zakúpení jazdného lístka pri bare si obsluha zhromaždí skupinu jazdcov a oboznámi ich so základnými bezpečnostnými pravidlami a pokynmi, ktoré je nevyhnutné dodržiavať počas preteku v hale.
 2. Pred začiatkom každého preteku budú všetci jazdci zaevidovaní do softvéru časomiery a každému bude pridelená motokára na kvalifikáciu a na prvý pretek.
 3. Priradené číslo motokáry a meno jazdca si každý skontroluje buď na monitore časomiery alebo na LCD obrazovkách v hale prípadne v bare.

Kvalifikácia

 1. Pred kvalifikáciou sa zídu všetci jazdci v boxoch, obsluha im pomôže/poradí s nástupom do motokár a budú postupne v cca 3 sekundových odstupoch vypúšťaní z boxov.
 2. Koniec kvalifikácie je ukončený „vlajkovaním“ šachovnicovou vlajkou v cieli.
 3. Po kvalifikácii zastavuje personál jazdcov v čakacej zóne.

Vyhodnotenie kvalifikácie

 • Podľa najlepšieho času sa zoradia výsledky kvalifikácie a nahodia sa do časomiery pre štart nasledujúceho preteku.
 • Zoradenie motokár na štart
 • Obsluha podľa zoznamu (poradie podľa výsledku kvalifikácie) posiela jazdcov z čakacej zóny za Safety Car čakajúci na štarte.

Štart preteku

 1. Na čele každého prvého kola preteku ide vždy Safety Car, ktoré prvé kolo ukončí odchodom do boxov.
 2. Počas prvého kola platí prísny zákaz predbiehania.
 3. Jazdci na motokárach pokračujú v preteku.

Pretek

 1. Všetci jazdci boli pred pretekom upozornení na dodržiavanie pokynov obsluhy.
 2. V prípade, ak niekto tieto pokyny nedodrží, bude vykázaný z trate aj počas preteku bez nároku na vrátenie vopred uhradených poplatkov.
 3. Pretek bude ukončený mávaním šachovnicovou vlajkou na cieľovej čiare.
 4. Po preteku zastavuje personál jazdcov v čakacej zóne resp. ak ide o posledný pretek tak ich navádza do boxov (červená vlajka).

Hotline info

0917 822 222, 0907 505 555

Otváracia doba

PO - ŠTV: 14:00 - 24:00 hod
PIA: 14:00 - 02:00 hod
SO: 10:00 - 02:00 hod
NE: 10:00 - 24:00 hod